Kompleksowa usługa przedstawiciela we Francji obejmuje:

Dostęp 24/7 do panelu zarządzania zgłoszeniami kierowcy,
wraz z historią, dokumentami i rozliczeniami dot. Loi Macron.

Całodobowy
dostęp do przedstawiciela.

Nominację
przedstawiciela dla przewoźnika.

Przedstawienie przed służbami kontrolnymi,
oraz wyjaśnienia dokumentów i rozliczeń Loi Macron.

Przygotowanie teczki startowej
z dokumentami dla kierowców.

Tłumaczenia lub wyjaśnienia
podczas kontroli.

Kompleksowa usługa przedstawiciela we Francji obejmuje:

Dostęp 24/7 do panelu zarządzania zgłoszeniami kierowcy,
wraz z historią, dokumentami i rozliczeniami dot. Loi Macron.

Nominację
przedstawiciela dla przewoźnika.

Przedstawienie przed służbami kontrolnymi,
oraz wyjaśnienia dokumentów i rozliczeń Loi Macron.

Przygotowanie teczki startowej
z dokumentami dla kierowców.

Tłumaczenia lub wyjaśnienia
podczas kontroli.

DLACZEGO MY:

Jesteśmy doświadczonym zespołem specjalistów w dziedzinach transportu oraz prawa polskiego i francuskiego.

Od kilkunastu lat z ogromnym sukcesem specjalizujemy się w doradztwie i obsłudze firm transportowych z Europy. Posiadamy własną spółkę TLA SASU zarejestrowaną w Tuluzie.

Z nami pozbędziesz się wielu problemów na raz

 • Kompleksowa opieka we Francji

 • Rozliczanie czasu pracy kierowców

 • Rozliczanie płacy zagranicznej

 • Przygotowanie dokumentacji pracowniczej do teczek osobowych

 • Reprezentacja podczas kontroli ITD oraz PIP

 • Przygotowanie regulaminów pracy i wynagrodzenia

SANKCJE:

Jakie są sankcje za nieprzestrzeganie zapisów ustawy Loi Macron?

Republika Francji nakłada bardzo surowe kary na właścicieli zagranicznych firm transportowych. Nieprzestrzeganie prawa określonego w ustawie Loi Macron – grozi karami nie tylko w sytuacji umyślnego naruszenia przepisów, lecz również kiedy kierowca nie posiada przy sobie wymaganych zaświadczeń i dokumentów.

Brak zaświadczenia o delegowaniu,
lub w przypadku gdy zaświadczenie
jest niepoprawne, niekompletne,
bądź nieczytelne
– kara wynosi do 750€

Brak wymaganych dokumentów,
innych niż zaświadczenie – kara do 450 €

Uwaga: Wysokość grzywny nie może przekroczyć:

 • 2000€ – za każdego oddelegowanego pracownika
 • 4000€ – w przypadku ponownego naruszenia prawa w ciągu jednego roku od daty powiadomienia o nałożeniu pierwszej kary
 • 500000€ – łącznej kwoty dla jednego przedsiębiorstwa

W trakcie ustalania wysokości grzywny, administracja bierze pod uwagę m.in. okoliczności i wagę
naruszenia prawa.

LOI MACRON:

Ustawa Loi Macron to dekret nr 2016-418, który wszedł w życie dnia 1 lipca 2016 roku określa m.in. minimalne wynagrodzenie wysyłanych do Republiki Francuskiej kierowców zatrudnionych w innych krajach.

Przepisy te dotyczą kabotażu i przewozów dwustronnych. Nie dotyczą wyłącznie przewozów tranzytowych. Loi Macron nakłada szereg nowych obowiązków na przedsiębiorstwa. Jednym z główny założeń jest wyznaczenie przedstawiciela, który będzie łącznikiem pomiędzy przewoźnikiem a francuską administracją.

SANKCJE:

Jakie są sankcje za nieprzestrzeganie zapisów ustawy Loi Macron?

Republika Francji nakłada bardzo surowe kary na właścicieli zagranicznych firm transportowych. Nieprzestrzeganie prawa określonego w ustawie Loi Macron – grozi karami nie tylko w sytuacji umyślnego naruszenia przepisów, lecz również kiedy kierowca nie posiada przy sobie wymaganych zaświadczeń i dokumentów.

Brak zaświadczenia

o delegowaniu, lub w przypadku gdy zaświadczenie jest niepoprawne, niekompletne, bądź nieczytelne – kara wynosi do 750€

Brak wymaganych dokumentów,

innych niż zaświadczenie – kara do 450 €

Uwaga: Wysokość grzywny nie może przekroczyć:

 • 2000€ – za każdego oddelegowanego pracownika
 • 4000€ – w przypadku ponownego naruszenia prawa w ciągu jednego roku od daty powiadomienia o nałożeniu pierwszej kary
 • 500000€ – łącznej kwoty dla jednego przedsiębiorstwa

W trakcie ustalania wysokości grzywny, administracja bierze pod uwagę m.in. okoliczności i wagę

LOI MACRON:

Ustawa Loi Macron to dekret nr 2016-418, który wszedł w życie dnia 1 lipca 2016 roku określa m.in. minimalne wynagrodzenie wysyłanych do Republiki Francuskiej kierowców zatrudnionych w innych krajach.

Przepisy te dotyczą kabotażu i przewozów dwustronnych. Nie dotyczą wyłącznie przewozów tranzytowych. Loi Macron nakłada szereg nowych obowiązków na przedsiębiorstwa. Jednym z główny założeń jest wyznaczenie przedstawiciela, który będzie łącznikiem pomiędzy przewoźnikiem a francuską administracją.

FORMULARZ

Kontakt:

Dział Obsługi Klienta

+48 22 398 18 38
+48 22 398 18 58

Dział Sprzedaży

+48 572 502 704

+48 572 502 705

Biuro

ul. 1-go Maja 17 lok. 19
96-300 Żyrardów

Adres e-mail

biuro@tacholandia.pl

KONTAKT